Alt

BİMD 3D MODEL

LAYİHƏLƏRİNİZİN AĞILLI HƏLLİ

Alt

SCAN TO BİM

LAZER ÇƏKİLİŞLƏRİ VƏ BİM MODELLƏRİ

GİS

Geoinformasiya Sistemləri

Coğrafi İnformasiya Sistemi (GIS) real dünya obyektlərinin, cari və proqnozlaşdırılan hadisə və olacaqların xəritələşdirilməsi və təhlili üçün müasir kompüter texnologiyasıdır. Coğrafi informasiya sistemləri təbii olaraq məkan məlumatlarını əks etdirir.

GİS sorğu və statistik təhlil kimi ənənəvi məlumatlar bazası əməliyyatlarını xəritənin zəngin vizuallaşdırma və coğrafi (məkan) təhlili üstünlükləri ilə birləşdirir. Bu xüsusiyyət hadisələrin və olacaqların təhlili, onların ehtimal olunan nəticələrinin proqnozlaşdırılması və strateji qərarların planlaşdırılması ilə bağlı geniş spektrli problemlərin həllində GİS-dən istifadə etmək üçün unikal imkanlar verir.

Coğrafi informasiya sistemlərində məlumatlar coğrafi yerləşdiyi yerə görə birləşdirilən tematik təbəqələr toplusu kimi saxlanılır. Bu cür çevik yanaşma və coğrafi informasiya sistemlərinin həm vektor, həm də rastr məlumat modelləri ilə işləmək qabiliyyəti məkan məlumatı ilə bağlı istənilən problemlərin həllində effektivdir.